Kratka poseta Milanu - šta videti?

Sunday, September 29, 2019

Milan, Metropolitan City of Milan, Italy


Ako se neko i seća da imam blog, sumnjam da se seća da sam negde u februaru rekla da će sledeći post biti o Dubrovniku. Motivacija za pisanje mi je bila negde na nuli od tad, ali neću ostati dužna Dubrovnik.
Umesto u Hrvatsku, danas Vas vodim (opet) u Italiju, tačnije u Milano.
Powered by Blogger.
Theme Designed By Hello Manhattan

Your copyright

© 2019 Traveling turtle tales